Bizi Yapılmayan İş Yorar!

Acil Durum Eylem Planları

Acil Durum Eylem Planları

‘‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’ gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren Acil Durum Eylem Planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ACİL DURUM denir.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı Acil durum planları ve acil durum tatbikatları, SARIYER OSGB’nin deneyimli ekibinin organizasyonu ve denetimiyle gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmelerin acil durumlar karşısındaki ‘refleks’ süre ve biçimlerinin gelişmesi, hem de çalışan ve yöneticilerin İSG kapsamında bilinç düzeylerinin artması hedeflenmektedir.