Bizi Yapılmayan İş Yorar!

Periyodik Teknik Kontroller

Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Bu yönetmelik; kısaca iş ekipmanı olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.

                                                     BASINÇLI KAP VE TESİSATLAR

         EKİPMAN ADI                                                        KONTROL PERİYODU (Azami Süre)

 • Buhar kazanları                                                       Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Kalorifer kazanları                                                   Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)                  Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl
 • Taşınabilir asetilen tüpleri                                       TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde
 • Manifoldlu asetilen tüp demetleri                          Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Manifoldlu tüp demetleri                                         Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları                                      10 Yıl
 • Kullanımdaki LPG tüpleri                                       Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Basınçlı hava tankları(2), (3)                                 Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Kriyojenik tanklar                                                    TS EN:13458 - 3 standardında belirtilen sürelerde.
 • Tehlikeli sıvıların(4)bulunduğu tank ve depolar   10 Yıl(5)

                                                    KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI

         EKİPMAN ADI                                                        KONTROL PERİYODU (Azami Süre)

 • Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3)        Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl        
 • Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)                      Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant                      Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)                       Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Yapı İskeleleri(5),(6)                                                 Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

                                                                    TESİSATLAR

         EKİPMAN ADI                                                              KONTROL PERİYODU (Azami Süre)

 • Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner      Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Akümülatör, Transformatör                                          Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru    Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl
 • Yangın Söndürme cihazı                                              TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı                                  Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl