Bizi Yapılmayan İş Yorar!

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 ‘‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ gereğince, işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

 • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlarlar.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından verilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

A. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

B. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım.

C. Teknik konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma.

Bu konuların yanı sıra aşağıdaki konuları içermek üzere eğitimler düzenlenir. Düzenlenen eğitim sonucunda katılım belgesi verilir.

 • Temel İSG Eğitimleri
 • Risk Analizi Eğitimi
 • İş Güvenliği Kurul Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • İskele Eğitimi
 • İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma
 • Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
 • Acil Durum ve Kriz Yönetimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 • Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele
 • Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi
 • Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
 • Gözlemci(Gözcü) Eğitimi
 • Kaldırma Ekipmanları Eğitimi
 • Tehlike Bilinci Eğitimi
 • Yasal Mevzuat Eğitimi
 • İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
 • Ergonomi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
 • Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
 • Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
 • Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
 • Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SÜRELERİ

 • Az tehlikeli iş yerlerinde 3 yılda en az 8 saat,
 • Tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda en az 12 saat,
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde 1 yılda en az 16 saat olmak üzere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması sağlanır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin; eğitim tarihi, süresi, konusu, eğitim verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve katılımcının adı, soyadı, görev unvanı ile, eğitimi veren işyeri dışında bir kurum ise kurumun adı unvanı bilgilerini içermek üzere oluşturulan belge çalışanların özlük dosyasında saklanır.