Bizi Yapılmayan İş Yorar!

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

Sarıyer OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında bulunan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçlerinde, güvenebileceğiniz çözüm ortaklarınız olarak her zaman yanınızdadır.

Rehberlik

İş Güvenliği Uzmanlarımız, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir, işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunurlar.

Risk değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılırlar, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunurlar ve takibini yaparlar.

Acil durum planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından yürütülür.

Çalışma ortamı gözetimi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin planlanmasını ve uygulamalarının kontrolünü ve çalışma ortamının gözetimini İş Güvenliği Uzmanlarımız yaparlar.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

İş Güvenliği Uzmanlarımız, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yaparlar. Zorunlu temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında işyerine özel mevzuat, sağlık ve teknik konularında çalışanlara eğitimler vererek İSG kültürünün benimsenmesine destek olurlar.

İlgili birimlerle işbirliği

İş Güvenliği Uzmanlarımız, işyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamalarını takip ederler. Üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışarak, çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının da İSG faaliyetlerine katılımını sağlarlar.