Bizi Yapılmayan İş Yorar!

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik’in İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İş Verenlerin Yükümlülükleri isimli 5. Maddesi “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.” hükmündedir. Buna göre işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır.

PARAMETRELER

 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 • Aydınlatma
 • Termal Konfor
 • Manyetik Alan Ölçümleri
 • Radyasyon Ölçümleri
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri