Bizi Yapılmayan İş Yorar!

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’’ gereğince, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde, çalışanların Hijyen Eğitimi alması sağlanarak, halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri, bulaşma yolları, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceği veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceği, hastalık belirtilerini ve korunma yolları konularında bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

HİJYEN EĞİTİMİNİN ZORUNLU OLDUĞU İŞ KOLLARI

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

İÇERİK

A. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR

 1. Mikrobiyoloji
  • Mikrop tanımı
  • Çeşitleri
   1. Bakteri
   2. Virüs
   3. Mantar
   4. Parazit
  • Yaşama ve üreme şartları
  • Hastalık yapma güçleri
 2. Bulaşma Yolları
  • Ağız yolu
  • Temas Yolu
   1. İnsan-insan
   2. Hayvan-insan
   3. Eşya-insan
  • Hava yolu
 3. Enfeksiyon zinciri
  • Enfeksiyon kaynağı
  • Bulaşma yolu
  • Sağlam kişiye bulaşma
 4. Sık görülen hastalıklar
  • Ağız yolu ile bulaşanlar
  • Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
  • Hava yoluyla bulaşanlar

B. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

 1. Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • El temizliği
  • Tuvalet sonrası temizlik
  • Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi
 2. Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • İnsan-insan teması
  • Hayvan-insan teması
  • Eşya-insan teması
 3. Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
  • Damlacıkla bulaşanlar
  • Direkt temasla bulaşanlar

C.HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

 1. Çalışanlara yönelik yasal durum
  • Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
  • Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
  • Çalışanlara yönelik yaptırımlar
 2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
  • İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
  • İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
  • İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar

HEDEF
Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

 1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
 2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
 3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
 4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
 5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
 6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.