Bizi Yapılmayan İş Yorar!

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

29429 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘İlkyardım Yönetmeliği’’ gereğince, fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla işverenler, çalışanlarına aşağıda belirtilen sayılardan az olmamak şartı ile ilkyardım eğitimi aldırmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

İÇERİK

 • Genel ilkyardım bilgileri,
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • Kanamalar,
 • Şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
 • Yaralanmalarda ilkyardım,
 • Boğulmalarda ilkyardım,
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
 • Acil taşıma teknikleri,
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilkyardım,
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım.